Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζέστες Ιουνίου

Μπή­κε ο Ιούνης
με ιδρω­μέ­νες σκέψεις
να τυλί­γουν τα βρα­δι­νά σεντόνια
με ελπί­δες μιας αιώ­νιας αναψυχής
που όλο έρχε­ται και ποτέ δεν φτάνει

Μπή­κε ο Ιούνης
λοξο­κοι­τώ­ντας ακρογιάλια
κου­βα­λώ­ντας προσμονές
νυκτε­ρι­νών ατέ­λειω­των διασκεδάσεων
ναυα­γι­σμέ­νων ανθρώ­πι­νων καραβιών

Μπή­κε ο Ιούνης
και η μορ­φή σου έχει ξεθωριάσει
κρύ­φτη­κε στο μπλε της θάλασσας
και εγώ ο δύστυ­χος αχόρταγα
να προ­σπα­θώ να την μαζέψω
με τις χού­φτες μου

«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο