Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζελένσκι: Χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να υποχωρήσουν

Ο πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξή του που δημο­σιεύ­τη­κε χτες ότι εάν η Ουκρα­νία δεν λάβει την υπο­σχε­θεί­σα αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, η οποία έχει μπλο­κα­ρι­στεί λόγω δια­φω­νιών στο Κογκρέ­σο, οι ένο­πλες δυνά­μεις της θα πρέ­πει να οπι­σθο­χω­ρή­σουν “με μικρά βήματα”.

“Εάν δεν υπάρ­χει αμε­ρι­κα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη, αυτό σημαί­νει ότι δεν έχου­με αερο­πο­ρι­κή άμυ­να, δεν έχου­με πυραύ­λους Patriot, ούτε παρεμ­βο­λές για ηλε­κτρο­νι­κό πόλε­μο, ούτε βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού των 155 χιλιο­στών”, δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα Washington Post.

“Αυτό σημαί­νει ότι θα πάμε πίσω, θα υπο­χω­ρή­σου­με, βήμα βήμα, με μικρά βήμα­τα”, δήλω­σε. “Προ­σπα­θού­με να βρού­με έναν τρό­πο να μην υποχωρήσουμε”.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο