Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζεφύρι: Πεντάχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε από πυροβολισμό — Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ένα 5χρονο κορι­τσά­κι τραυ­μα­τί­στη­κε στον μηρό από πυρο­βο­λι­σμό αγνώ­στου, στην περιο­χή του Ζεφυρίου.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Αστυ­νο­μία, το κορι­τσά­κι έπαι­ζε σε οικό­πε­δο, στην οδό Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως, όταν ξαφ­νι­κά δέχθη­κε αδέ­σπο­τη σφαί­ρα στον μηρό από άγνω­στο άτο­μο που πυρο­βό­λη­σε στην περιοχή.

Το κορι­τσά­κι δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυρια­κού», όπου νοση­λεύ­ε­ται εκτός κινδύνου.

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη είναι οι έρευ­νες της Αστυ­νο­μί­ας για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη του δράστη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο