Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηγουμενίτσα: Μπλόκο σε νατοϊκή φάλαγγα από μέλη του ΚΚΕ (VIDEO)

Σε μπλό­κο έξω από το λιμά­νι της Ηγου­με­νί­τσας σε νατοϊ­κή φάλαγ­γα 17 στρα­τιω­τι­κών οχη­μά­των από την Αγγλία, που επέ­στρε­φαν από νατοϊ­κή άσκη­ση στα Βαλ­κά­νια, προ­χώ­ρη­σαν πριν από λίγο μέλη της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Θεσπρω­τί­ας του ΚΚΕ.

Οι δια­δη­λω­τές απαί­τη­σαν «Ηγου­με­νί­τσα λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών».

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις απο­πει­ρά­θη­καν να τρο­μο­κρα­τή­σουν τους δια­δη­λω­τές που όμως οι προ­σπά­θειές τους έπε­σαν στο κενό από την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και την ψυχραι­μία των κομμουνιστών.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο