Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημέρες ευχών, δεχτείτε και τις δικές μας…

Να φάτε (μέχρι σκα­σμού), να πιεί­τε (όσο αντέ­χε­τε), να δια­σκε­δά­σε­τε (όσο τρα­βά­ει η ψυχή σας)…

(να προ­σέ­χε­τε τους ιούς) 

… και γράψ­τε κανο­νι­κά (εκεί που τους πρέ­πει) τους «εν υψί­στοις» [θα λογα­ρια­στού­με μαζί τους μετά…]

Καλές γιορ­τές

Η συντα­κτι­κή ομά­δα και οι συνερ­γά­τες του Ατέχνως

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο