Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Έπειτα από 27 χρόνια στη φυλακή 74χρονη κρίθηκε αθώα για την δολοφονία της ανιψιάς της

Η αθώ­ω­σή της άργη­σε 27 χρό­νια! Ο λόγος για την 74χρονη Τζόις Γουάτ­κινς από το Νάσβιλ του Τένε­σι η οποία τον Ιού­νιο του 1987 κατη­γο­ρή­θη­κε για τον θάνα­το της ανι­ψιάς της και κατα­δι­κά­στη­κε σε 27 χρό­νια φυλάκιση.

Μόλις την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, δικα­στή­ριο του Τένε­σι απο­φάν­θη­κε ότι τελι­κά η Γουάτ­κινς ήταν αθώα.

Το καλο­καί­ρι του 1987, η Τζόις και ο τότε σύντρο­φός της είχαν κατη­γο­ρη­θεί και κατα­δι­κα­στεί για το βια­σμό και θάνα­το της 4χρονης ανι­ψιάς της. Τον Αύγου­στο του 1988 πέρα­σαν το κατώ­φλι των φυλα­κών, στις οποί­ες παρέ­μει­ναν μέχρι το 2015 όταν και αποφυλακίστηκαν.

Εικο­σι-επτά χρό­νια μετά, η ενδε­λε­χής έρευ­να των αρχών κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι η Γουάτ­κινς και ο σύντρο­φος της (πέθα­νε στη φυλα­κή) δεν είχαν καμία εμπλο­κή με τον θάνα­το της 4χρονης. Αντί­θε­τα, πιθα­νός ένο­χος φέρε­ται να είναι ο — τότε — 19χρονος ξάδελ­φος της μικρής, τον οποίο όμως οι αρχές ουδέ­πο­τε ανέκριναν!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο