Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δημοφιλής σατυρική εκπομπή συνέκρινε τον Κ. Μητσοτάκη με τον… Mr. Bean (ΒΙΝΤΕΟ)

Θέμα χρό­νου ήταν να λάμ­ψει το άστρο του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη και στο τηλε­ο­πτι­κό στε­ρέ­ω­μα της απέ­να­ντι όχθης του Ατλαντικού.

Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έγι­νε θέμα στο σατυ­ρι­κό ένθε­το της δημο­φι­λούς εκπο­μπής «The Tonight Show» που παρου­σιά­ζει ο κωμι­κός Τζί­μι Φάλον στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NBC.

Κατά την διάρ­κεια ένθε­του της εκπο­μπής όπου δια­κω­μω­δού­νται ειδή­σεις και πρό­σω­πα από τις ΗΠΑ και το εξω­τε­ρι­κό, εμφα­νί­στη­κε φωτο­γρα­φία του Κ. Μητσο­τά­κη με την λεζά­ντα «ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοι­νώ­νει μέτρα ανα­κού­φι­σης». Αμέ­σως μετά ο τίτλος αλλά­ζει και μετα­τρέ­πε­ται σε «Έρχε­ται το επό­με­νο καλο­καί­ρι: Ο Ρότζερ Φέντε­ρερ είναι ο νέος Mr. Bean», με το κοι­νό να ξεσπά σε γέλια.

Προ­φα­νώς, οι υπεύ­θυ­νοι της εκπο­μπής θεώ­ρη­σαν ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός, με τις ιδιαί­τε­ρες γκρι­μά­τσες του, φέρ­νει λίγο στον κωμι­κό χαρα­κτή­ρα που υπο­δύ­θη­κε στην τηλε­ό­ρα­ση ο Ρόουαν Άτκιν­σον και δεν έχα­σαν ευκαι­ρία να το σατυρίσουν.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα στο 9:32 του βίντεο:

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο