Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Θετικός στον κορονοϊό ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν βρέ­θη­κε θετι­κός στην Covid-19 αλλά εμφα­νί­ζει μόνο «ήπια συμ­πτώ­μα­τα», σύμ­φω­να με την εκπρό­σω­πο του Λευ­κού Οίκου, την Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο για­τρός του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, ο Κέβιν Ο’Κόνορ, ανέ­φε­ρε ότι ο Μπάι­ντεν εμφά­νι­σε συμ­πτώ­μα­τα το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής: συνά­χι, κόπω­ση και «περι­στα­σια­κά, ξηρό βήχα». Ακο­λού­θη­σε το πρω­τό­κολ­λο, κάνο­ντας αρχι­κά ένα τεστ αντι­γό­νου το οποίο βγή­κε θετι­κό και στη συνέ­χεια το απο­τέ­λε­σμα επι­βε­βαιώ­θη­κε και από το τεστ PCR στο οποίο υποβλήθηκε.

Η πρώ­τη κυρία Τζιλ Μπάι­ντεν ανέ­φε­ρε στο Twitter ότι μίλη­σε νωρί­τε­ρα με τον σύζυ­γό της, ο οποί­ος «αισθά­νε­ται καλά» και έχει μόνο «κάποια ήπια συμ­πτώ­μα­τα». Μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους, από το Μίσι­γκαν όπου πραγ­μα­το­ποιεί επί­σκε­ψη, είπε ότι του μίλη­σε «πριν από μερι­κά λεπτά» και ότι η ίδια βγή­κε αρνη­τι­κή στο τεστ.

Η αντι­πρό­ε­δρος Κάμα­λα Χάρις, που είχε ασθε­νή­σει με Covid-19 τον Απρί­λιο, βγή­κε επί­σης αρνη­τι­κή στο τεστ που έκα­νε σήμερα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο