Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Κίνα: Επίσκεψη Μπλίνκεν στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν θα μετα­βεί στην Κίνα για «διπλω­μα­τι­κές συνο­μι­λί­ες» την επό­με­νη εβδο­μά­δα, στο πλαί­σιο ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών παζα­ριών και εν μέσω του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Την είδη­ση μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Associated Press, επι­κα­λού­με­νο αξιω­μα­τού­χους του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ που ζήτη­σαν να τηρη­θεί η ανω­νυ­μία του. Σύμ­φω­να με το AP, ο Μπλίν­κεν θα συνα­ντη­θεί με Κινέ­ζους αξιω­μα­τού­χους στο Πεκί­νο στις 18 Ιουνίου.

Ο Μπλίν­κεν ματαί­ω­σε το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ταξί­δι του στην Κίνα στις αρχές του έτους, με αφορ­μή το κινε­ζι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό μπα­λό­νι που θεά­θη­κε να πετά πάνω από τις ΗΠΑ και καταρ­ρί­φθη­κε τελι­κά από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό πάνω από τον Ατλαντικό.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο