Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ο πύραυλος που έπληξε την Πολωνία ήταν ουκρανικός

Αξιω­μα­τού­χοι της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ ανα­φέ­ρουν πως με βάση τα πρώ­τα στοι­χεία που έχουν περιέλ­θει σε γνώ­ση τους, ο πύραυ­λος ο οποί­ος κατέ­πε­σε χθες Τρί­τη σε χωριό της νοτιο­α­να­το­λι­κής Πολω­νί­ας με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν δυο άνθρω­ποι ήταν αντια­ε­ρο­πο­ρι­κός κι εκτο­ξεύ­θη­κε από τις ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις για την κατάρ­ρι­ψη ρωσι­κού εισερ­χό­με­νου πυραύ­λου, ανέ­φε­ρε μέσω Twitter ρεπόρ­τερ του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Associated Press.

Ο Μπάιντεν είπε στους άλλους ηγέτες στο Μπαλί πως ο πύραυλος πιθανόν εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ενη­μέ­ρω­σε τους ηγέ­τες με τους οποί­ους συζή­τη­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα πως υπάρ­χουν στοι­χεία που δεί­χνουν ότι ο πύραυ­λος ο οποί­ος κατέ­πε­σε στο χωριό Σεβό­ντοφ της νοτιο­α­να­το­λι­κής Πολω­νί­ας με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρω­ποι χθες ήταν αντια­ε­ρο­πο­ρι­κός και εκτο­ξεύ­θη­κε από τις ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις προ­κει­μέ­νου να καταρ­ρι­φθεί ρωσι­κός εισερ­χό­με­νος πύραυ­λος, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες του Γερ­μα­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, που δεν κατο­νο­μά­ζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτί­μη­ση για την προ­έ­λευ­ση του πυραύ­λου μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα ρεπόρ­τερ του πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Associated Press, επι­κα­λού­με­νος αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους τους οποί­ους δεν κατονόμασε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο