Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ο «σούπερ ήρωας» Ζελένσκι τώρα και σε… μινιατούρα

Η επι­χεί­ρη­ση προ­ώ­θη­σης και δια­φή­μι­σης του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ως δήθεν «ήρωα» που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον λαό του δεν έχει τέλος.

Μια αμε­ρι­κά­νι­κη εται­ρεία με έδρα το Μπρού­κλιν της Νέας Υόρ­κης απο­φά­σι­σε να δημιουρ­γή­σει μινια­τού­ρες με τη μορ­φή του Ζελέν­σκι και το χαρα­κτη­ρι­στι­κό μπλου­ζά­κι του, με στό­χο να μαζευ­τούν χρή­μα­τα για την Ουκρα­νία. Για κάθε μια μινια­τού­ρα που θα πωλεί­ται, 1 δολά­ριο θα πηγαί­νει στην καμπά­νια η οποία λήγει την ερχό­με­νη Παρασκευή.

Μέσα σε μόλις τρεις ώρες συγκε­ντρώ­θη­καν 30 χιλιά­δες δολά­ρια, ενώ το ποσό έχει πλέ­ον ξεπε­ρά­σει τις 120 χιλιά­δες. Όπως ανέ­φε­ρε ο επι­κε­φα­λής της εται­ρεί­ας η καμπά­νια φέρει το όνο­μα «ο απρό­σμε­νος ήρωας».

Την πλα­στι­κή μινια­τού­ρα ύψους 15 εκα­το­στών φιλο­τέ­χνη­σε ο Μάικ Λίβιτ από το Σιάτλ, ενώ η μαζι­κή παρα­γω­γή θα γίνει στην Κίνα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο