Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Περισσότερες από 450 πορείες κατά της βίας από τη χρήση όπλων

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές ανα­μέ­νε­ται να λάβουν μέρος σε μία πορεία που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα στην Ουά­σινγ­κτον, αλλά σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, καλώ­ντας τα μέλη του Κογκρέ­σου να ψηφί­σουν νομο­θε­σία που θα έχει ως στό­χο τον έλεγ­χο της βίας που προ­κα­λεί­ται από τη χρή­ση όπλων, μετά το μακε­λειό που έγι­νε τον προη­γού­με­νο μήνα σε ένα δημο­τι­κό σχο­λείο στο Τέξας.

Το σωμα­τείο March for Our Lives (MFOL) που ιδρύ­θη­κε από μαθη­τές που κατόρ­θω­σαν να επι­βιώ­σουν από το μακε­λειό που έγι­νε το 2018 σε ένα γυμνά­σιο στο Πάρ­κλαντ της Φλό­ρι­ντα, ανα­κοί­νω­σε ότι έχει προ­γραμ­μα­τί­σει περισ­σό­τε­ρες από 450 πορεί­ες για σήμε­ρα, Σάβ­βα­το, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και εκδη­λώ­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας στη Νέα Υόρ­κη, στο Λος Άντζε­λες και στο Σικάγο.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο