Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Αλέιδα Γκεβάρα στην Αθήνα: Εκδηλώσεις για τα 55 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε (6–12 Οκτωβρίου)

Στην Ελλά­δα θα βρε­θεί τις ερχό­με­νες ημέ­ρες η κόρη του Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, Αλέι­δα Γκε­βά­ρα Μαρτς, προ­σκε­κλη­μέ­νη της «New Star», προ­κει­μέ­νου να παρα­στεί σε εκδη­λώ­σεις για τα 55 χρό­νια από την δολο­φο­νία του πατέ­ρα της. Οι εκδη­λώ­σεις τιμής και μνή­μης θα γίνουν στο STUDIO new star art cinema, από τις 6 έως τις 12 Οκτω­βρί­ου 2022.

Η κεντρι­κή εκδή­λω­ση για τα 55 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Τσε Γκε­βά­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 8 Οκτω­βρί­ου στις 7:30 μ.μ.

- 55+ Προ­βο­λές Ται­νιών και Ντο­κι­μα­ντέρ για τον Che από όλο τον κόσμο (από 6 έως 12 Οκτωβρίου)

- Δια­λέ­ξεις και Συζη­τή­σεις για τη ζωή και το επα­να­στα­τι­κό όρα­μα του Comandante.

- Video Art

- Απαγ­γε­λί­ες Ποι­η­μά­των του Che και ποι­η­μά­των αφιε­ρω­μέ­νων στον ίδιο

- Συναυ­λία με πολι­τι­κά τρα­γού­δια την Κυρια­κή 9 Οκτωβρίου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: NEW STAR STUDIO new star art cinema
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τηλ 210–8640054 — 6932479731.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο