Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα στην προκλητική πρόταση της εισαγγελέως

Την αντί­δρα­ση της μητέ­ρας του Π.Φύσσα, της Μάγδας Φύσ­σα προ­κά­λε­σε η πρό­τα­ση — ασπί­δα στη Χρυ­σή Αυγή — της Εισαγ­γε­λέ­ως για ενο­χή μόνο του Γ. Ρου­πα­κιά. Σε δηλώ­σεις της έξω από το δικα­στή­ριο ανέ­φε­ρε: «Δεν είδαν τίπο­τα όλο αυτό το διά­στη­μα; Αθω­ώ­νουν τους εγκλη­μα­τί­ες. Πόσο να αντέξουμε;».

Νωρί­τε­ρα στην αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου και απευ­θυ­νό­με­νη προς την Εισαγ­γε­λέα, η Μ.Φύσσα ανέ­φε­ρε: «Στις 18 του μήνα ο Παύ­λος κλεί­νει 75 μήνες νεκρός. Τελι­κά σήμε­ρα τον ξανα­μα­χαι­ρώ­σα­τε; Αιμορ­ρα­γεί η πλη­γή του. Θα ήθε­λα να απα­ντή­σει η κ. εισαγγελέας».

 

fussas1 roupakias7
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο