Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων (22/9/2020): Σταθερά τα 2/3 στην Αττική

«210 είναι τα νέα κρού­σμα­τα στην Αττι­κή», είπε ξεκι­νώ­ντας την σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση ο Γκί­κας Μαγιορκίνης.

Από τα 318 εγχώ­ρια κρού­σμα­τα, τα 23 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές. Αναλυτικότερα:

- 25 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας
— 3 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα που προ­σήλ­θαν αυτο­βού­λως για έλεγχο
— 210 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, εκ των οποί­ων 6 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 10 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας
— 19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρ­ροή, ενώ 2 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας
— 11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζά­νης, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
— 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποί­ων τα 6 συνδέονται
με γνω­στή συρροή
— 9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρι­κά­λων, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
— 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρακλείου
— 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας
— 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας
— 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημα­θί­ας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
— 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας
— 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας
— 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
‑3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Χαλ­κι­δι­κής, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλκίς
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κω
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λασιθίου
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Ξάνθης
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλ­λας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Έβρου
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε Ηλεία
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε Θήρας
— 1 κρού­σμα στην Π. Ε. Καβάλας
— 1 κρού­σμα στην Π. Ε Κεφαλλονιάς
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κορινθίας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε Ρεθύμνου
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε Σερρών
— 3 κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται υπό διερεύνηση

Κορο­νο­ϊ­ός: 346 νέα κρού­σμα­τα και 8 θάνατοι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο