Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων (7/9/2020): Τα 2/3 στην Αττική

Η γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή των κρου­σμά­των έχει ως εξής:

13 κρού­σμα­τα εντο­πί­στη­καν κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας

- 1 εισα­γό­με­νο κρού­σμα προ­σήλ­θε αυτο­βού­λως για έλεγχο

- 101 κρού­σμα­τα εντο­πί­στη­καν στην Π.Ε Αττι­κής, εκ των οποί­ων 12 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, ενώ 3 κρού­σμα­τα συν­δέ­ο­νται με συρροή

- 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 2 κρού­σμα­τα στην Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιω­τί­ας, όλα συν­δε­ό­με­να με συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π. Ε. Γρε­βε­νών, συν­δε­ό­με­νο με συρροή

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

• 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημα­θί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με συρροή
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρα­κλεί­ου, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με συρροή

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου, τα οποία συν­δέ­ο­νται με συρροή

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μυκόνου

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Σερρών

• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο