Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή (2/11/2020): Φλώρινα, Μεσσηνία, Κορινθία με αυξημένα κρούσματα

Σήμε­ρα, 2/11/2020, δηλώ­θη­καν 1.152 επι­πλέ­ον κρού­σμα­τα. Από τα 1.115 εγχώ­ρια κρού­σμα­τα, τα 96 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα:

– 33 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας

– 4 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα που προ­σήλ­θαν αυτο­βού­λως για έλεγχο

–362 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, εκ των οποί­ων 24 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές

– 210 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

–1 κρού­σμα στην Π.Ε. Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, συν­δε­ό­με­νο με γνω­στή συρροή
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Άρτας
–21 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχα­ΐ­ας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Βοιωτίας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Γρεβενών
— 59 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δρά­μας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 8 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα
— 23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποί­ων 6 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
— 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας
— 16 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημαθίας
–6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρακλείου
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
— 43 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαν­νί­νων, εκ των οποί­ων 33 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
— 25 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας
— 12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας
— 11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς
–6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας
— 19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλ­κίς, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
— 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζάνης
— 10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Λακωνίας
— 53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρ­ροή, ενώ 10 με ανα­φέ­ρουν επα­φή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Λασιθίου
— 14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Λήμνου
— 11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας
— 14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μυκόνου
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Νάξου
— 8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάν­θης, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
— 15 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλ­λας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
— 14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Πιερίας
— 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πρέβεζας
— 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
— 42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδό­πης, εκ των οποί­ων 11 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
–1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ρόδου
— 8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών
— 14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων
— 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
— 10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώ­ρι­νας , εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
— 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φωκίδας
— 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
— 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανί­ων, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
— 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποί­ων 4 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
34 κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται υπό διερεύνηση.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο