Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γυναίκα της Κούβας προσανατολίζεται σε νέους τομείς απασχόλησης +|video|

ℹ️  Από τα 138.246 άτομα που έχουν εμφανιστεί στους δημοτικούς οργανισμούς απασχόλησης (σσ. αφορά τον μη κρατικό τομέα δηλ αυτοαπασχόληση συνεταιρισμούς κλπ) σε αναζήτηση νέου τομέα δουλειάς 83.732 (60,6% -37% γυναίκες και 31% νέοι), βρήκαν κάτι καινούργιο δήλωσε η Marta Elena Feitó Cabrera, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (MTSS) στο Twitter

Αποτελεί  αντανάκλαση της ενσωμάτωσης των γυναικών στην απασχόληση με βάση το διάταγμα “Tarea Ordenamiento” («νομισματικής τακτοποίησης») με στόχο τη μείωση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού.
Το 78% των εργαζόμενων απασχολούνται στον κρατικό τομέα και από τους 1.506.700 στον μη κρατικό, το ~25,5% (384.900) είναι γυναίκες

ℹ️  Θυμίζουμε πως στις 8 Μαρτίου, η Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσίευσε το ΠΔ 198 του 2021, το οποίο ενέκρινε το εθνικό πρόγραμμα για την για την ανάδειξη – αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας (Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres), που περιλαμβάνει εννέα ειδικούς στόχους – ξεκινάει από τις κυβερνητικές υποχρεώσεις και περιλαμβάνει ενέργειες που προωθούν τη γυναικεία αναβάθμιση στην κοινωνία, θέματα φύλου στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης, διαμόρφωσηκατάρτιση των στελεχών, καθώς και προώθηση της δημόσιας συζήτησης σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και δράσης της.

Πηγή granma.cu