Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η γυναίκα του μόχθου και της αξιοπρέπειας» — Έκθεση φωτογραφίας του Β. Γκανιάτσα στην Άρτα (μέχρι 22/3)

Συνε­χί­ζε­ται μέχρι την Κυρια­κή 22 του Μάρ­τη η έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του φωτο­γρά­φου – κινη­μα­το­γρα­φι­στή Βασί­λη Γκα­νιά­τσα, στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Άρτας «Γ.Μόραλης» με θέμα: «Η γυναί­κα του μόχθου και της αξιοπρέπειας».

Ώρες λει­τουρ­γί­ας έκθε­σης: 9.30–13.30 και 17.30–20.30

Για περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:

Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Άρτας «Γ.Μόραλης»
Νικο­λά­ου Πλα­στή­ρα και Τσα­κά­λωφ (πρώ­ην Πυρο­σβε­στι­κή), 47100
Τηλέ­φω­νο: 2681024946
Email: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο