Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δήλωση της Μάγδας Φύσσα μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής δίκης της Χρυσής Αυγής

Κατέρ­ρευ­σε η Μάγδα Φύσ­σα στο άκου­σμα της από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου, που στέλ­νει τη φυλα­κή τους βασι­κούς συνερ­γούς της δολο­φο­νί­ας του γιού της και τη διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα της Χρυ­σής Αυγής. Η κ. Φύσ­σα ξέσπα­σε σε ανα­φι­λη­τά μόλις η πρό­ε­δρος ανα­κοί­νω­σε τις φυλα­κί­σεις, πλαι­σιω­μέ­νη από συγ­γε­νείς, από φίλους του Παύ­λου Φύσ­σα, αλλά και τους δικη­γό­ρους της οικο­γέ­νειας, που επί 5,5 χρό­νια παρα­στά­θη­καν αφι­λο­κερ­δώς σε αυτή τη δίκη, όπως και όλη η Πολι­τι­κή Αγωγή.

Έξω από τη δικα­στι­κή αίθου­σα δεκά­δες πολί­τες, που είχαν συγκε­ντρω­θεί, υπο­δέ­χθη­καν με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα την από­φα­ση, αλλά και δίνο­ντας συγ­χα­ρη­τή­ρια στους συνη­γό­ρους της Πολι­τι­κής Αγω­γής, ενώ φώνα­ζαν «Ο Παύ­λος ζει τσα­κί­στε τους ναζί».

«Ευχα­ρι­στώ μέσα από τα βάθη της καρ­διάς μου αυτό τον τερά­στιο αγώ­να που έκα­νε η πολι­τι­κή αγω­γή και όλος ο κόσμος που μας στή­ρι­ξε. Δεν υπάρ­χει δικαί­ω­ση για τον Παύ­λο, για­τί δεν είναι εδώ μαζί μας. Ειναι δικαί­ω­ση για εμάς, για αυτόν τον κόσμο που αγω­νί­στη­κε να απο­δεί­ξει ότι είναι μια εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση κάτω από το μαν­δύα ενός πολι­τι­κού κόμματος»

 

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο