Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε άνεργη γυναίκα με ΑΜΕΑ παιδί

Έκτα­κτο: γυναί­κα άνερ­γη με παι­δί ΑΜΕΑ στη Νέα Ιωνία η ΔΕΗ της έκο­ψε το ρεύ­μα. Η ΔΕΗ ζητά­ει σήμε­ρα υπέ­ρο­γκο ποσό για να δια­κα­νο­νι­στεί η οφει­λή. Όλοι την Πέμ­πτη το πρωί στις 9 στην ΔΕΗ διεύ­θυν­ση Γαλα­τσί­ου 3 στην μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­νουν τα σωμα­τεία και οι μαζι­κοί φορείς της Νέας Ιωνί­ας. Η αλλη­λεγ­γύη είναι το όπλο μας. Κανέ­νας μόνος του απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, στο σκο­τά­δι και το κρύο. Όλοι στην κινητοποίηση!!!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο