Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εθνική με Βενεζουέλα (14:30) στον τελικό του «Άτλας» πριν το πρώτο τζάμπολ στο Μουντομπάσκετ

Το τελευ­ταίο της παι­χνί­δι πριν τη έναρ­ξη του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου της Κίνας (31.08–15.09) δίνει σήμε­ρα (14:30/ ζωντα­νά στο κανά­λι της FIBA στο YouTube) η εθνι­κής μας ομά­δας, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τη Βενε­ζου­έ­λα στον τελι­κό του τουρ­νουά «Άτλας».

Αμφί­βο­λη παρα­μέ­νει η παρου­σία του Αντώ­νη Κόνια­ρη, που χθες απου­σί­α­σε λόγω φαρυγ­γί­τι­δας και του Θανά­ση Αντε­το­κούν­μπο, ο οποί­ος απο­χώ­ρη­σε με διά­τα­ση στην δεξιά ποδο­κνη­μι­κή από το παι­χνί­δι με τη Δομι­νι­κα­νή Δημοκρατία.

Στα δύο τελευ­ταία της φιλι­κά για το τουρ­νουά η Βενε­ζου­έ­λα νίκη­σε τη Σενε­γά­λη (81–74) και την Τουρ­κία (71–68).

Η εθνι­κή μας θα ανα­χω­ρή­σει αύριο για τη Ναν­τζίνγκ, όπου θα δώσει τα παι­χνί­δια της πρώ­της φάσης των ομί­λων. Εκεί με την απο­στο­λή θα ενσω­μα­τω­θεί και ο Κώστας Σλού­κας, ο οποί­ος ανα­χω­ρεί από­ψε για την Κίνα.

Να σημειω­θεί ότι κάθε ομά­δα έχει δικαί­ω­μα να δηλώ­σει την τελι­κή δωδε­κά­δα της για το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο μέχρι την προ­σε­χή Παρα­σκευή, 30 Αυγούστου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο