Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εκτίμηση της Αστυνομίας για τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Σε 140.000 εκτι­μά η αστυ­νο­μία τους συμ­με­τέ­χο­ντες στο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα. Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε πριν από λίγο από τη ΓΑΔΑ, «από τις 12 το μεση­μέ­ρι πραγ­μα­το­ποιεί­ται εκδή­λω­ση με τη συμ­με­το­χή περί­που εκα­τόν σαρά­ντα χιλιά­δων (140.000) πολι­τών στην περιο­χή της πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος και σε έκτα­ση 50.000 τ.μ. περίπου».

Για την εκδή­λω­ση αφί­χθη­σαν στην Αττι­κή 283 λεω­φο­ρεία, εκ των οποί­ων 189 από τον σταθ­μό διο­δί­ων Αφι­δνών και 94 από το σταθ­μό διο­δί­ων Ελευ­σί­νας. Τα λεω­φο­ρεία φυλάσ­σο­νται από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις σε χώρους στάθμευσης.

Συλ­λα­λη­τή­ριο Αθή­νας: Περι­μέ­νουν ένα εκα­τομ­μύ­ριο κόσμου – Για να δού­με τι λένε οι τοπογράφοι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο