Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ημέρα που ο Βασιλιάς έγινε Μύθος!

Ήταν 22:15, της  19ης Νοεμ­βρί­ου του 1969, όταν στο 74ο λεπτό της συνά­ντη­σης Σάντος-Βάσκο ντα Γκά­μα, ο Πελέ με πέναλ­τι νικού­σε τον Ανρά­ντα και έγρα­φε ιστο­ρία στο Maracana…ο Έντσον Αρά­ντες Ντο Νασι­μέ­ντο, σκό­ρα­ρε για 1000η φορά και μάλι­στα στο χώρο που λατρεύ­τη­κε όσο κανέ­νας, μπρο­στά σε 150.000 πιστούς που βρέ­θη­καν στο Μαρα­κα­νά και παρα­κο­λού­θη­σαν από κοντά ένα από τα πιο ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα της ζωής του στα γήπε­δα. Εκεί­νη η ημέ­ρα καθιε­ρώ­θη­κε έκτο­τε ως «η ημέ­ρα του Πελέ», ήταν η ημέ­ρα που ο Βασι­λιάς έγι­νε Μύθος!

Η Σάντος αντι­με­τώ­πι­ζε την Βάσκο ντα Γκά­μα και το σκορ ήταν στο 1–1. Στο 32ο λεπτό, η Σάντος κέρ­δι­σε πέναλ­τι. Ο Πελέ πήρε την μπά­λα μετά και από… λαϊ­κή απαί­τη­ση και την έστη­σε στο σωστό σημείο. Κοί­τα­ξε απέ­να­ντί του τον Αργε­ντί­νο τερ­μα­το­φύ­λα­κα Εντ­γκάρ­ντο «Γάτα» Αντρά­ντα και σκό­ρα­ρε το γκολ υπ’ αριθ­μόν 1000, κάτι που δεν είχε πετύ­χει κανέ­νας άλλος.

«Καθώς πλη­σί­α­ζα στο 1000ο γκολ, όλοι είχαν ανα­γά­γει αυτό το ρεκόρ σε κορυ­φαίο ζήτη­μα. Στο ματς με την Βάσκο ντα Γκά­μα, για πρώ­τη φορά έτρε­μα. Δεν είχα νιώ­σει ποτέ ξανά τόσο μεγά­λη ευθύ­νη στις πλά­τες μου», είχε δηλώ­σει ο Πελέ. Αφό­του σκό­ρα­ρε, κατευ­θύν­θη­κε προς την εστία για να φιλή­σει την μεγά­λη ερω­μέ­νη του, την μπά­λα. Δεκά­δες φωτο­γρά­φοι έσπευ­σαν να απα­θα­να­τί­σουν την στιγ­μή ανα­γκά­ζο­ντάς την να ζήσει αιώ­νια, ενώ εκα­το­ντά­δες φίλα­θλοι εισέ­βα­λαν στον αγω­νι­στι­κό χώρο για να τον αποθεώσουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο