Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Θύρα 7 τίμησε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στα Τέμπη (ΒΙΝΤΕΟ)

Τους οπα­δούς του ΠΑΟΚ που έχα­σαν την ζωή τους στο τρο­χαίο στα Τέμπη, κατά την διάρ­κεια της επι­στρο­φής από το ΟΑΚΑ και το παι­χνί­δι με τον Πανα­θη­ναϊ­κό στις 4 Οκτω­βρί­ου του 1999, τίμη­σε η Θύρα 7.

Οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί του Ολυ­μπια­κού που πηγαί­νουν οδι­κώς στην Σερ­βία για το αυρια­νό παι­χνί­δι με την Μπά­τσκα Τόπο­λα, πέρα­σαν από το σημείο που υπάρ­χει το μνη­μείο για τις έξι αδι­κο­χα­μέ­νες ψυχές και έκα­ναν μία ολι­γό­λε­πτη στάση.

Όπως μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε και στο video τίμη­σαν «αυτούς που πήγαν να δουν την αγα­πη­μέ­νη τους ομά­δα και δεν γύρι­σαν πίσω», κρα­τώ­ντας ενός λεπτού σιγή.

Θυμί­ζου­με πως στο συγκε­κρι­μέ­νο τρο­χαίο δυστύ­χη­μα που έγι­νε πριν από 24 χρό­νια, την ζωή τους έχα­σαν οι Χαρά­λα­μπος Ζαπου­νί­δης (20 ετών), Δημή­τριος Ανδρε­α­δά­κης (25 ετών), Χρι­στί­να Τζιό­βα (18 ετών), Ανα­στά­σιος Θέμε­λης (22 ετών), Γεώρ­γιος Γκα­νά­τσιος (22 ετών) και Κυριά­κος Λαζα­ρί­δης (17 ετών).

gazzetta.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο