Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ιστορική ομιλία του Φιντέλ Κάστρο στα Ηνωμένα Έθνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα (υποτιτλισμένο βίντεο)

«Συχνά ανα­φέ­ρο­νται τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα, αλλά πρέ­πει επί­σης να ακου­στούν τα Δικαιώ­μα­τα της Ανθρω­πό­τη­τας. Για­τί κάποιοι άνθρω­ποι εξα­να­γκά­στη­καν να περ­πα­τούν ξυπό­λη­τοι; Για να μπο­ρούν κάποιο άλλοι να μετα­κι­νού­νται με πολυ­τε­λή αυτο­κί­νη­τα; Για­τί κάποιοι άνθρω­ποι να ζουν μόνο μέχρι τα 35 τους χρό­νια, έτσι ώστε άλλοι να ζουν μέχρι τα 70; Για­τί κάποιοι άνθρω­ποι να είναι απελ­πι­στι­κά φτω­χοί… για να είναι κάποιοι άλλοι ανεκ­δι­ή­γη­τα πλούσιοι;»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο