Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κλήρωση της λαχειοφόρου — οικονομικής εξόρμησης του ΠΑΜΕ

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 18 Ιού­νη, η κλή­ρω­ση της  λαχειο­φό­ρου — οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης του ΠΑΜΕ.

Οι λαχνοί που κερδίζουν:

72252, 94801 ένα ανδρι­κό ρολόι.

113954, 20202, 76656 μία δωρο­ε­πι­τα­γή των 100 ευρώ από γνω­στή αλυ­σί­δα Super Market.

1872 ένα Laptop.

14408 μετα­τρο­πή αυτο­κι­νή­του σε υγραέριο.

117733, 5450, 90680,16928,70055 μια συμ­με­το­χή 2 ατό­μων σε ημε­ρή­σια εκδρομή.

91897 3ήμερη εκδρο­μή στο Ναύ­πλιο (περι­λαμ­βά­νει 2 δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις με πρω­ι­νό σε δίκλι­νο δωμάτιο).

8049 6ήμερη εκδρο­μή στη Χίο (περι­λαμ­βά­νει 5 δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις σε δίκλι­νο δωμάτιο).

119433 4ήμερο ταξί­δι στη Ρώμη για 2 άτομα.

95010 5ήμερο ταξί­δι στη Βαρ­κε­λώ­νη για 2 άτομα.

89566 8 ημέ­ρες ταξί­δι στην Τυνη­σία για 2 άτομα.

Το ΠΑΜΕ παρα­κα­λεί όποιον έχει τους παρα­πά­νω λαχνούς να επι­κοι­νω­νή­σει στα τηλέ­φω­να: 210–3301847, 210–3301842, 210–3833786.

Το ΠΑΜΕ ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους που έδωσαν τη μάχη για την επιτυχία της οικονομικής εξόρμησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο