Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΚΝΕ στην κορυφή του Ολύμπου (ΦΩΤΟ)

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρω­το­βου­λία που πήρε η Επι­τρο­πή Αθλη­τι­σμού του ΚΣ της ΚΝΕ στο πλαί­σιο της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ

Η ομά­δα των συντρό­φων και των συντρο­φισ­σών σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση ανάρ­τη­σαν δύο πανό στο Μύτι­κα και στο Στε­φά­νι Ολύ­μπου με το σύν­θη­μα της Κατα­σκή­νω­σης και την στα­θε­ρή θέση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για βου­νά ελεύ­θε­ρα, ανοι­χτά στο λαό μακριά από κάθε εμπο­ρευ­μα­τι­κή δράση.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο