Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Η Κούβα είναι 2η στον κόσμο με τον χαμηλότερο πολυδιάστατο δείκτη φτώχειας μεταξύ 105 χωρών

Ο δείκτης αυτός (Multidimensional Poverty Indice MPI), σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, προσδιορίζει τις ελλείψεις στο επίπεδο των νοικοκυριών και των ανθρώπων στους τομείς της υγείας, παιδείας και του βιοτικού επιπέδου.

Η Κούβα είναι η δεύτερη χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ 105, όπως ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας και Σχεδιασμού (Ministerio de Economía y Planificación) και πολλοί άλλοι στο Twitter.

Η θέση αυτή επικυρώνει τη δέσμευση και την προθυμία των αρχών και της κυβέρνησης σύμφωνα με τον πρώτο από τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη να τερματίσουν τη φτώχεια για το 2030.

Κατά τον ΟΗΕ, όπως αναφέρεται στην Prensa Latina, ο στόχος που επιτεύχθηκε είναι ότι και για φέτος –σε μια πολύ δύσκολη και για το Νησί της Επανάστασης συγκυρία, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα -μεταξύ άλλων, στη χρήση των οικονομικών πόρων, την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, τον έλεγχο στη γη κλπ. μορφές ακινήτων, στους φυσικούς πόρους και στις νέες τεχνολογίες.

Πηγή Granma | [email protected]

info Ατέχνως

Οι Πολυδιάστατοι Δείκτες Φτώχειας  Multidimensional Poverty Indices– χρησιμοποιούν μια σειρά δεικτών για τον υπολογισμό ενός συνοπτικού αριθμού φτώχειας για έναν δεδομένο πληθυσμό, στον οποίο ένα μεγαλύτερο ποσοστό δείχνει υψηλότερο επίπεδο φτώχειας

▪️ Ο δείκτης αυτός (MPI) αναπτύχθηκε το 2010 από την πρωτοβουλία Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) μαζί το σχετικό πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Development Programme) και χρησιμοποιεί την υγεία, την εκπαίδευση και το επίπεδο των δεικτών διαβίωσης για τον προσδιορισμό της επίπτωσης και του βαθμού της φτώχειας ενός πληθυσμού.

▪️ Από τότε χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της οξείας φτώχειας σε περισσότερες από 100 αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Global MPI αντικατέστησε τον δείκτη της ανθρώπινης φτώχειας και κυκλοφορεί κάθε χρόνο από UNDP & OPHI (τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους).

▪️Από την επιλογή των συνιστωσών απουσιάζουν σοβαροί δείκτες, για παράδειγμα, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανεργία, τις μορφές απασχόλησης κλπ

▪️ Ακόμη και τα όργανα της ΕΕ παραδέχονται πως ο MPI «διευρύνει την προσέγγιση που ακολουθούνταν από τους προηγούμενους, δηλαδή τον δείκτη ανθρώπινης φτώχειας (HPI) και τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI), με τη μέτρηση της φτώχειας υπό μια ευρύτερη έννοια» … η Επιτροπή «υποστηρίζει την ιδέα ότι η φτώχεια δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο σε χρήμα και χρειάζονται συμπληρωματικοί δείκτες για να αξιολογηθεί η πολυδιάστατη φύση της».

▪️ Κατά την ΕΕ η προσέγγιση, είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση της πολυδιάστατης φύσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε παρόμοια προσέγγιση με την επινόηση ενός νέου δείκτη σχετικού με τον πληθυσμό σε “κίνδυνο” φτώχειας.