Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυρία  και ο ναύτης – Το Κόμμα

Επει­δή για να τη «βγά­λου­με» θέλει και λίγο χιού­μορ και αυτο­σαρ­κα­σμό επι­λέ­ξα­με να κοι­νο­ποι­ή­σου­με το μικρό βιντε­ά­κι της Semi Soilemez βασι­σμέ­νο στη γνω­στή ται­νία «Η κυρία και ο ναύτης».

Απο­λαύ­στε το.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο