Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μανόλια του κήπου

Η μανό­λια του κήπου άνθισε
καμία ανα­μο­νή δεν έδειξε
σίγα μην άφη­νε την ευκαιρία
για καλύ­τε­ρες εποχές

Όρμη­σε και έφτα­σε μέχρι το μπαλκόνι
δεν θα μ’ άφη­νε πια να φύγω
το άρω­μα της θα με τυλίγει
πνί­γο­ντας ελπί­δες για διέξοδο

Η ανυ­πό­μο­νη αγά­πη ας περιμένει
με την ελπί­δα ότι θα είναι σύντομη
η διάρ­κεια αιχμαλωσίας
από τη μυρω­διά της.

«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο