Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ουρά του σκυλιού του Αλκιβιάδη

Ο Αλκι­βιά­δης, ο πολι­τι­κός και στρα­τη­γός της Αρχαί­ας Αθή­νας, κάπο­τε έδω­σε ένα τερά­στιο ποσό (70 μνες) για να αγο­ρά­σει ένα σκύ­λο κι όλη η πόλη συζη­τού­σε για πολύ και­ρό αυτή την παλα­βο­μά­ρα, όμως, περι­ποιό­ταν και αγα­πού­σε το σκύ­λο. Κι όταν το θέμα εξα­ντλή­θη­κε, έκο­ψε την ουρά του πανά­κρι­βου σκύ­λου. Όταν οι συμπο­λί­τες του τον ρωτού­σαν για­τί το έκα­νε, απα­ντού­σε: «Όσο θα μιλούν οι Αθη­ναί­οι για το σκυ­λί μου, δε θα λένε τίπο­τα κακό για μένα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο