Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η Ρωσία δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα»: Απάντηση της Ρωσικής πρεσβείας στη Ντόρα Μπακογιάννη

«Η Ρωσία δεν έχει κηρύ­ξει τον πόλε­μο στην Ελλά­δα». Με αυτήν την λακω­νι­κή φρά­ση η πρε­σβεία της Ρωσί­ας απά­ντη­σε σε προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις που είχε κάνει χθες η Ντό­ρα Μπακογιάννη.

Προη­γου­μέ­νως, ρίχνο­ντας λάδι στη φωτιά, η κ. Μπα­κο­γιάν­νη είχε δηλώ­σει κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής της: «Ζού­με σε μια περί­ο­δο εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κή. Είμα­στε σε μια χώρα που έχει συγκε­κρι­μέ­νη απει­λή εξ ανα­το­λών, σε μια χώρα που είναι σε πόλε­μο με την Ρωσία, λόγω της στά­σης της με την Ουκρα­νία, σε μια χώρα που δέχε­ται ασύμ­με­τρες απειλές».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο