Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τελική εκτίμηση των exit poll

Με το κλεί­σι­μο της κάλ­πης δόθη­καν τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα των exit poll για τις σημε­ρι­νές εκλο­γές από τα ιδιω­τι­κά κανά­λια ( από τον Antenna, τον Alpha, τον ΣΚΑΙ, το Star και το Open) και την κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση (η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση έβγα­λε δικό της) στο 80% αυτών που μετεί­χαν. Πριν λίγο έδω­σαν την τελι­κή τους εκτί­μη­ση για το απο­τέ­λε­σμα των Ευρω­ε­κλο­γών.  Τα exit poll δίνουν το πρώ­το δείγ­μα για το απο­τέ­λε­σμα των Ευρω­ε­κλο­γών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αλλά πρόβλεψη.

Ιδιωτικά Κανάλια (στο 100% αυτών που μετείχαν)

2014

ΚΚΕ 5–6% 6,11%
ΣΥΡΙΖΑ 24–26% 26,57%
ΝΔ 32,5–34,5% 22,72%
ΚΙΝΑΛ 7,2–8,2% 8,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4–5% 9,39%
ΠΟΤΑΜΙ 1–2% 6,60%
ΑΝΕΛ 0,5–1% 3,46%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1–2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4–5
ΜΕΡΑ25 2,2–3,2

ekloges222

ΕΡΤ (Καπα Research — στο 100% όσων μετείχαν)

2014

ΚΚΕ 5,5–6% 6,11%
ΣΥΡΙΖΑ 25–25,5% 26,57%
ΝΔ 33% 22,72%
ΚΙΝΑΛ 7,5% 8,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5% 9,39%
ΠΟΤΑΜΙ 1–2% 6,60%
ΑΝΕΛ 1–2% 3,46%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,5%-2,5%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4%
ΜΕΡΑ25 2,5–3,5
OΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1–2%
ΛΑΕ 1–2%
ΑΛΛΟ 6–10%

 

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι τα ποσο­στά των exit poll είναι απλά η εκτί­μη­ση των δημο­σκό­πων για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, μπο­ρεί τελι­κά να μην επι­βε­βαιω­θούν σε μικρό­τε­ρο ή μεγα­λύ­τε­ρο βαθμό.

Ασφα­λή εκτί­μη­ση για το απο­τέ­λε­σμα των Ευρω­ε­κλο­γών θα έχου­με γύρω στις δέκα το βρά­δυ σύμ­φω­να με το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, όταν και θα υπάρ­χει ένα δείγ­μα της τάξης του 10 % επί του συνό­λου της επι­κρά­τειας για τις φετι­νές εκλογές.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις περι­φέ­ρειες και τους Δήμους θα ακο­λου­θή­σουν αυτό των Ευρωεκλογών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο