Η Τσάικα, στην πρώτη τ’ ουρανού

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Στις 16 Ιού­νη 1963 η πρώ­τη γυναί­κα κοσμο­ναύ­της, η 26χρονη Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, πραγ­μα­το­ποιεί 48 περι­στρο­φές γύρω από τη Γη με το δια­στη­μό­πλοιο «Βοστόκ 6». Ένα γεγο­νός συμ­βο­λι­κό για τα επι­τεύγ­μα­τα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σής, μα και υπε­ρη­φά­νειας των απα­ντα­χού κομ­μου­νι­στών. Ο Γιώρ­γης Μωρα­ΐ­της, πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος στις φυλα­κές Ιτζε­διν, σε διή­γη­μά του («Η … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η Τσάι­κα, στην πρώ­τη τ’ ουρα­νού.