Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη του Θανάση Βέγγου με ένα σύντομο βίντεο

Σαν σήμε­ρα το 1927 γεν­νή­θη­κε ο Θανά­σης Βέγ­γος, ένας ηθο­ποιός που το κοι­νό αγά­πη­σε και σεβά­στη­κε όσο λίγους συνα­δέλ­φους του. Το όνο­μά του έγι­νε συνώ­νυ­μο της καλο­σύ­νης, της τιμιό­τη­τας και της φιλανθρωπίας.

Η Φίνος Φιλ, με ένα μονό­λε­πτο βίντεο από απο­σπά­σμα­τα της ται­νί­ας: «Ο Θανά­σης στη Χώρα της Σφα­λιά­ρας» (1976), τιμά την μνή­μη του αξέ­χα­στου καλλιτέχνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο