Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Με την Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη διπλή χρυ­σή πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης στα 20 και 35 χιλιό­με­τρα βάδην, συνα­ντή­θη­κε και είχε σύντο­μη συνο­μι­λία ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στο χώρο του φεστι­βάλ, στο στέ­κι αθλη­τι­σμού, όπου βρέ­θη­κε κατά την περι­ή­γη­σή του στο χώρο συνο­δευό­με­νος από τον Ν. Σοφια­νό μέλος του ΠΓ της ΚΕ και τον Ν. Αμπα­τιέ­λου γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας εξή­ρε το παρά­δειγ­μα πίστης και θέλη­σης που ενσαρ­κώ­νει η χρυ­σή πρω­τα­θλή­τρια στην οποία πρό­σφε­ρε το λεύ­κω­μα για τα εκα­τό χρό­νια του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο