Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Stupid’s Friday των Media Markt

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Φορη­τός υπο­λο­γι­στής DELL inspiron 5570. Αγο­ρά­στη­κε σε ανύ­πο­πτο χρό­νο (Σεπτέμ­βρης του ’18) χωρίς έκπτω­ση 799 ευρώ (υπάρ­χει η απόδειξη).

Πρό­κει­ται για τον εικονιζόμενο:

Σήμε­ρα 1/12/18 (ΕΔΩ – ανά­γνω­ση 1/12/18 στις 16:00), o ίδιος υπο­λο­γι­στής, με τα ίδια ακρι­βώς χαρα­κτη­ρι­στι­κά και δυνα­τό­τη­τες, προ­βάλ­λε­ται στην ηλε­κτρο­νι­κή σελί­δα της Media Markt ως ευκαι­ρία, με αρχι­κή τιμή 1.099 (αυγά­τι­σε), μόνο (!!!) 899 ευρώ. Δηλα­δή με την έκπτω­ση, 100 ευρώ πάνω από την λια­νι­κή τιμή του Σεπτεμ­βρί­ου, όταν δεν είχε εκπτώσεις.
Μήπως η Media Markt μπο­ρεί να μας εξη­γή­σει τι συμ­βαί­νει; Για­τί μαλά­κες δεν είμα­στε. Σε κάθε περί­πτω­ση στα γερ­μα­νι­κά η εξα­πά­τη­ση λέγε­ται betrügen.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο