Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεατρική παράσταση Αλληλεγγύης στους απολυμένους αγωνιστές χαλυβουργούς (12/9)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επι­τρο­πή Απο­λυ­μέ­νων Αγω­νι­στών Χαλυ­βουρ­γών Ασπρο­πύρ­γου σάς καλεί στη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση που θα παρου­σιά­σει η θεα­τρι­κή ομά­δα ”Φάντης Μπα­στού­νι” με το έργο του Howard Zinn: Ο ΜΑΡΞ ΣΤΟ ΣΟΧΟ.

Η παρά­στα­ση θα δοθεί το Σάβ­βα­το 12 Σεπτέμ­βρη και ώρα 7.30′ μ.μ. στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Ν. Ιωνί­ας (επί της Πατριάρ­χου Ιωα­κείμ) κοντά στον Ηλ. Σταθμό.

Είσο­δος Ελεύ­θε­ρη (Θα υπάρ­χει κου­τί αλληλεγγύης)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο