Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεοχάρης Παπαδόπουλος: Ένα ποίημα που γράφτηκε το 1999 για τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία

Ένα παιδάκι

Το παι­δά­κι της Σερβίας
δεν έχει σπίτι,
δεν έχει γονείς,
δεν έχει φαΐ.
Όλοι το φοβούνται.
Ξέρει να γρά­φει τη λέξη: Ειρήνη
με κόκ­κι­να γράμματα.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

*Γρά­φτη­κε το 1999 για τους βομ­βαρ­δι­σμούς στο Κόσσοβο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο