Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θερμές ευχές του ΚΚΕ στη Ντόρα Μπακογιάννη για γρήγορη ανάρρωση

«Τις πιο θερ­μές ευχές στην Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη για γρή­γο­ρη ανάρ­ρω­ση. Να βγει νική­τρια & δυνα­τή από την περι­πέ­τεια της υγεί­ας της» ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του στο Τwitter το Γρα­φείο Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η κ. Μπα­κο­γιάν­νη ανα­κοί­νω­σε ότι δια­γνώ­στη­κε με καρ­κί­νο (πολ­λα­πλό μυέ­λω­μα). Η βου­λευ­τής της ΝΔ ανέ­φε­ρε ότι «η ασθέ­νεια είναι σε πολύ αρχι­κό στά­διο» και τόνι­σε πως «δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου.​Θα συνε­χί­σω να δου­λεύω κανο­νι­κά και να παλεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο αγα­πώ, παράλ­λη­λα με τη θερα­πεία μου».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο