Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη — Δημοτικές Εκλογές: Η δημοτική αρχή Ζέρβα φοβάται να εκτεθεί το αντιλαϊκό της έργο στους Θεσσαλονικείς

«Η δημο­τι­κή αρχή φοβά­ται να εκτε­θεί το αντι­λαϊ­κό της έργο στους Θεσ­σα­λο­νι­κείς», ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, σχε­τι­κά με την απα­ρά­δε­κτη ακύ­ρω­ση του απο­ψι­νού debate, και συνεχίζει:

«Η απα­ρά­δε­κτη ακύ­ρω­ση του ντι­μπέιτ των υπο­ψή­φιων δημάρ­χων στη δημο­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση με ευθύ­νη της δημο­τι­κής αρχής απο­δει­κνύ­ει ότι όχι μόνο δεν ενδια­φέ­ρε­ται για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση του λαού της πόλης, αλλά και φοβά­ται να εκτε­θεί το αντι­λαϊ­κό της έργο στους Θεσσαλονικείς.

Ευτυ­χώς οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν περι­μέ­νουν ένα ντι­μπέιτ για να μάθουν ποια είναι η καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, ποιοι ήταν και θα είναι δίπλα τους και ποιοι απέ­να­ντι. Το γνω­ρί­ζουν πολύ καλά. Γι’ αυτό και μπο­ρούν να γεμί­σουν στις 8 Οκτώ­βρη οι κάλ­πες της πόλης με τα ψηφο­δέλ­τια με το κόκ­κι­νο γαρί­φα­λο της “Λαϊ­κής Συσπείρωσης”».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο