Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε μέλη της ΚΝΕ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε βάρος μελών της νεο­λαί­ας της ΚΝΕ σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Ηλιού­πο­λη Θεσσαλονίκης.

Τα φασι­στοει­δή πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι μέλη της ΚΝΕ, περί­που 20 άτο­μα, μοί­ρα­ζαν φυλ­λά­δια στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, έφτα­σαν στο σημείο, οπλι­σμέ­νοι με αλυ­σί­δες, τέι­ζερ και φορώ­ντας κρά­νη και επι­τέ­θη­καν ενα­ντί­ον τους.

epithesh apo fasistes1

Η ομά­δα των φασι­στών που επι­τέ­θη­καν σε μέλη των ΚΚΕ — ΚΝΕ

epithesh apo fasistes2

Ο εικο­νι­ζό­με­νος στο κέντρο της φωτο­γρα­φί­ας είναι ο επι­κε­φα­λής των σημε­ρι­νών επι­θέ­σε­ων σήμε­ρα και στο σχολείο

epithesh apo fasistes3

Ο δεξιά εικο­νι­ζό­με­νος είναι από την ομά­δα φασιστών

Σύμ­φω­να με τον 902 από την επί­θε­ση τραυ­μα­τί­στη­καν ελα­φρά δύο μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Τοπι­κά μέσα κάνουν λόγο για 4 τραυ­μα­τί­ες με τους δύο να μετα­φέ­ρο­νται με το ΕΚΑΒ στο νοσο­κο­μείο Παπανικολάου

Σε δήλω­σή της η αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, Νικο­λέ­τα Θεο­γνώ­στου εκλεγ­μέ­νη δημο­τι­κή σύμ­βου­λος του δήμου Μελά καταγ­γέλ­λει ότι οι φασι­στι­κές ομά­δες με ευθύ­νη των κυβερ­νώ­ντων αλω­νί­ζουν εδώ και μέρες στη Σταυ­ρού­πο­λη χωρίς να τους πει­ρά­ζει κανείς.

Λίγη ώρα μετά την επί­θε­ση ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, μετέ­βη στο Αστυ­νο­μι­κό Μέγα­ρο Θεσ­σα­λο­νί­κης για να υπο­βά­λει μήνυ­ση για το περιστατικό.

epithesh apo fasistes5 epithesh apo fasistes6

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο