Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με την Αλέκα Παπαρήγα στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

«Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από την βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας», είναι ο τίτλος της πολύ ενδια­φέ­ρου­σας εκδή­λω­σης – συζή­τη­σης, με ομι­λή­τρια την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, που θα διε­ξα­χθεί στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 15–16-17 Σεπτέμ­βρη στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρατάσιου.

Η συζή­τη­ση θα γίνει την Παρα­σκευή 16 Σεπτέμ­βρη, στις 8 μ.μ. στο Φοι­τη­τι­κό Στέκι.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο