Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εργατικό δυστύχημα σε μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι

Εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε στις 6:30 το πρωί σε μετα­φο­ρι­κή εται­ρεία, στο Καλο­χώ­ρι Θεσσαλονίκης.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την αστυ­νο­μία, 60χρονος (ημε­δα­πός) έπε­σε από ύψος 1,5 μέτρου, καθώς βρι­σκό­ταν σε ράμπα φόρ­τω­σης — εκφόρ­τω­σης εμπο­ρευ­μά­των, με συνέ­πεια να τραυ­μα­τι­στεί θανάσιμα.

Ήδη διε­ξά­γο­νται έρευ­νες για να δια­πι­στω­θούν οι ακρι­βείς συν­θή­κες της θανα­τη­φό­ρας πτώσης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο