Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ζέρβα δείχνει το exit poll

Δημο­σιεύ­τη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα του μονα­δι­κού exit poll που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον δεύ­τε­ρο γύρο των εκλο­γών στον δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης, από την εται­ρεία Interview.

Σύμ­φω­να με αυτά, οι δύο μονο­μά­χοι, Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας και Νίκος Ταχιά­ος, λαμβάνουν:

Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας: 67 %

Νίκος Ταχιά­ος: 33 %

Να σημειω­θεί ότι ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης “Θεσ­σα­λο­νί­κη- Ταχιά­ος- Υπεύ­θυ­να” έκο­ψε πρώ­τος το νήμα την προη­γού­με­νη Κυρια­κή, κατα­κτώ­ντας ποσο­στό 22,40% και 11 έδρες στο νέο δημο­τι­κό συμβούλιο.

Από την άλλη ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης “ΝΑΙ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη” κατέ­κτη­σε τη δεύ­τε­ρη θέση με ποσο­στό 14,93% και 7 έδρες το νέο δημο­τι­κό συμβούλιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο