Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 16χρονο Ρομά Κώστα Φραγκούλη

Μέσα σε κλί­μα οδύ­νης, αυτή την ώρα συγ­γε­νείς και φίλοι λένε το τελευ­ταίο «αντίο» στον 16χρονο Ρομά Κώστα Φρα­γκού­λη, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε από τη σφαί­ρα αστυνομικού. 

Το λευ­κό φέρε­τρο μετα­φέρ­θη­κε από τον οικι­σμό «Αγία Σοφία», στα κοι­μη­τή­ρια Ευό­σμου, με τη συνο­δεία εκα­το­ντά­δων Ρομά.

Ο πόνος είναι ζωγρα­φι­σμέ­νος στα πρό­σω­πά τους, άλλο­τε βου­βός, άλλο­τε ξεσπά­ει και εξω­τε­ρι­κεύ­ε­ται με κλά­μα­τα. Μπρο­στά στο φέρε­τρο βρί­σκο­νται οι γονείς και η σύζυ­γος του 16χρονου που σπαράζουν.

Πηγή: Eurokinissi/Motionteam

Μπρο­στά από την πομπή, άνδρες και παι­διά από τον οικι­σμό κρα­τού­σαν τα στε­φά­νια. Ο κόσμος πετού­σε λου­λού­δια στη νεκρο­φό­ρα και από ένα αυτο­κί­νη­το ακου­γό­ταν μουσική.

Μόλις η σορός βγή­κε από το σπί­τι που είχε μεί­νει όλο το βρά­δυ, ο κόσμος ξέσπα­σε σε χειροκροτήματα.

Στα κοι­μη­τή­ρια Ευό­σμου βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην οποία συμ­με­τέ­χουν τα μέλη της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Γρη­γό­ρης Κλι­γκό­που­λος και Ευθύ­μης Δημάκης.

Χθες, αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ επι­σκέ­φθη­κε το σπί­τι του Κώστα Φρα­γκού­λη και συνα­ντή­θη­κε με τον πατέ­ρα του νεκρού.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr, grtimes.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο