Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: ΜΑΤ κρατούν εγκλωβισμένο τον βουλευτή Γ. Δελή και μέλη του ΚΚΕ στον Λευκό Πύργο!! (VIDEO)

Εγκλω­βι­σμέ­να μέσα στον Λευ­κό Πύρ­γο κρα­τούν αυτή την ώρα στε­λέ­χη και μέλη του ΚΚΕ που ανάρ­τη­σαν γιγα­ντο­πα­νό καταγ­γέλ­λο­ντας το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Ανά­με­σά τους ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Γιάν­νης Δελής και μέλη της ΚΕ.

Με τις ασπί­δες και με σπρω­ξιές τους εμπο­δί­ζουν να βγουν ζητώ­ντας να κατα­γρά­ψουν τα στοι­χεία τους.

Προη­γή­θη­κε πρω­το­φα­νής αστυ­νο­μι­κή παρου­σία που προ­σπά­θη­σε να εμπο­δί­σει την ανάρ­τη­ση του πανό στο Λευ­κό Πύργο.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο