Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η γιαγιά με τα τερλίκια που είχε συλληφθεί το 2019

Έφυ­γε απ’ τη ζωή σε ηλι­κία 93 ετών η Σου­ζά­να Ηλιά­δου, η γυναί­κα που έγι­νε γνω­στή το 2019, όταν συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς επει­δή που­λού­σε χωρίς άδεια τερ­λί­κια στη Θεσσαλονίκη.

Η περι­πέ­τεια της 93χρονης Σου­ζά­νας Ηλιά­δου είχε ξεση­κώ­σει τερά­στιο κύμα αντι­δρά­σε­ων στο άκου­σμα της σύλ­λη­ψής της και συμπα­ρά­στα­σης προς το πρό­σω­πο της.

Η υπό­θε­ση είχε γίνει γνω­στή τον Μάρ­τιο του 2019 προ­κα­λώ­ντας αντι­δρά­σεις, καθώς, εκτός από τη σύλ­λη­ψή της, της είχε επι­βλη­θεί και χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο από την αρμό­δια ΔΟΥ, ύψους 2600 ευρώ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο