Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Πορεία μίσους και ρατσισμού από ακροδεξιούς

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία μίσους κατά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη φασι­στι­κές οργα­νώ­σεις, παρου­σία μελών της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής. 

Στην συγκέ­ντρω­ση που διορ­γά­νω­σε η ακρο­δε­ξιά-εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος» συμ­με­τεί­χαν μερι­κές δεκά­δες άτο­μα τα οποία, κρα­τώ­ντας ελλη­νι­κές και… βυζα­ντι­νές σημαί­ες, φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα κατά των προ­σφύ­γων και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία κατά μήκος της Λεω­φό­ρου Νίκης με κατεύ­θυν­ση προς το λιμάνι.

Λίγα μέτρα μακρύ­τε­ρα, στην οδό Τσι­μι­σκή, μέλη αντιε­ξου­σια­στι­κών οργα­νώ­σε­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αντι­φα­σι­στι­κή πορεία.

Φωτό: thestival.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο